Dearly Departed

No Comments

Kahit may kurot, may pait na di ko mawari
Aalis ako na mayroong mga aral na maiiwanan
Mga kaalamang naibahagi, mga karanasan na pinagsamahan.

Lilisan akong may pagmamayabang
Dahil ang pangkat na sinimulan ay di na pwedeng daan-daanan.

Matatag na sila, kaya ng tumayo
Kaya ng mag-isip, kaya ng gumawa ng sariling desisyon.
Di na mga bata na animoy laging nakanganga
Naghihintay ng utos mula sa kanilang mga ate at kuya.

Alam ko na malayo pa para maging perpekto
Madadapa ulit, minsan dahil sa mismong kagagawan mo
Ngunit alam ko na di kayo papasupil, hindi susuko
Babangon sa pagkakalugmok na may napulot na bagong talino.

Tatlong buwan ipapamalagi na naging limang taon.
Di ko inakala o inasaahan ang bilis ng panahon.
Dinatnan, iniwan, naghubog at nagpakawala.
Parang inang lawin sa kanyang mga inakay na alaga.

Pero hindi, di yata bagay na ako ay ihambing
Sa isang nilalang na mapagkalinga at malambing
Mas maganda siguro na ikumpara sa isang sarhento
Hinahanda ang mga kadete sa mga hamon ng trabaho.
Sa tagisan ng talino, tibay ng loob at galing.
Ngunit may nakabiting patlang na hindi pwedeng salingin.

Lilisan na ako dahil ito na ang tamang oras.
Bibitbitin ang aking mga gamit at sarili.
Panahon na para magsimula ulit maghanap ng mga bagong kasapi
Uulitin ang pagbuo ng isang grupong katangi-tangi.

Aalis na ako, pero hindi ako mamamaalam.
Dahill maliit lang ang mundong ating ginagalawan.
Nais ko na sa muling pagkurus ng ating mga daan.
Kwentuhan mo ako ng iyong mga natatanging karanasan.
Ipabatid mo sa akin na wala kang oras na sinayang
Gusto kong mamangha sa mga problemang nilampasan
Mga bagong kakayahan… O luma man pero iyong hininang….
Mga hindi pinalampas na oportunidad at pagkakataon
Na sana kung iisipin, dahil ako ay yumao.

Salamat UPEM.

“Once UPEM, always UPEM”
– Pansol battlecry

Tastes like chicken

No Comments

Not really 🙂 

cranberry buch

2 parts cranberry juice

7 parts kombucha

1 part water
Tastes like prune juice.  /lol

Fermented product #2

No Comments

Kombucha day 0 meets Ginger Bug month 2. Its dangerous to have them together so Ginger goes to the ref to sleep.  😀

Kombucha and ginger bug

The Kombucha SCOBY was sourced from Paleoishop.  

Unstoppable Force, meet Immovable Object

No Comments

Every working day I usually have a 30-minute walk from my workplace to my wife’s office where our car is parked. I pass through a busy intersection under a criss-crossing elevated highway. I saw something today that made me think of the paradox that asks “What happens when an unstoppable force meets an immovable object?”

Let me try to describe the scenario to set it up.
More

On giving up

No Comments

Sometimes giving up is the only option. Shelving it. Lowering the priority. Putting it in the backburner for a later time.

Give up with the hope that someday might be a better day to try again; that on that fateful day you will have the numbers and support to cross the pitiful gap that for all it’s worth could be the chasm between two continents.

He will win who knows when to fight and when not to fight
– one of the essentials of victory, Sun Tzu, Art of War

Older Entries Newer Entries

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com