SMH

No Comments

I saw this phrase in a social media comment : “idealistic and gullible”

Two words that are dangerous when put together. These words are what mobs are made of. The gullible aspect will feed the idealistic side with enough high the same way that adrenaline can mask pains and injury that would have triggered the common sense to stop the body from hurting itself.

It is not a matter of age but more of experience. Be idealistic. Don’t be gullible. Learn to recognize and keep the two apart. I know it is not easy as it took me a while to recognize it myself.

Dearly Departed

No Comments

Kahit may kurot, may pait na di ko mawari
Aalis ako na mayroong mga aral na maiiwanan
Mga kaalamang naibahagi, mga karanasan na pinagsamahan.

Lilisan akong may pagmamayabang
Dahil ang pangkat na sinimulan ay di na pwedeng daan-daanan.

Matatag na sila, kaya ng tumayo
Kaya ng mag-isip, kaya ng gumawa ng sariling desisyon.
Di na mga bata na animoy laging nakanganga
Naghihintay ng utos mula sa kanilang mga ate at kuya.

Alam ko na malayo pa para maging perpekto
Madadapa ulit, minsan dahil sa mismong kagagawan mo
Ngunit alam ko na di kayo papasupil, hindi susuko
Babangon sa pagkakalugmok na may napulot na bagong talino.

Tatlong buwan ipapamalagi na naging limang taon.
Di ko inakala o inasaahan ang bilis ng panahon.
Dinatnan, iniwan, naghubog at nagpakawala.
Parang inang lawin sa kanyang mga inakay na alaga.

Pero hindi, di yata bagay na ako ay ihambing
Sa isang nilalang na mapagkalinga at malambing
Mas maganda siguro na ikumpara sa isang sarhento
Hinahanda ang mga kadete sa mga hamon ng trabaho.
Sa tagisan ng talino, tibay ng loob at galing.
Ngunit may nakaabang na tapang na hindi pwedeng salingin.

Lilisan na ako dahil ito na ang tamang oras.
Bibitbitin ang aking mga gamit at sarili.
Panahon na para magsimula ulit maghanap ng mga bagong kasapi
Uulitin ang pagbuo ng isang grupong katangi-tangi.

Aalis na ako, pero hindi ako mamamaalam.
Dahill maliit lang ang mundong ating ginagalawan.
Nais ko na sa muling pagkurus ng ating mga daan.
Kwentuhan mo ako ng iyong mga natatanging karanasan.
Ipabatid mo sa akin na wala kang oras na sinayang
Gusto kong mamangha sa mga problemang nilampasan
Mga bagong kakayahan… O luma man pero iyong nilinang….
Mga hindi pinalampas na oportunidad at pagkakataon
Na sana kung iisipin, dahil ako ay yumao.

Salamat UPEM.

“Once UPEM, always UPEM”
– Pansol battlecry

Unstoppable Force, meet Immovable Object

No Comments

Every working day I usually have a 30-minute walk from my workplace to my wife’s office where our car is parked. I pass through a busy intersection under a criss-crossing elevated highway. I saw something today that made me think of the paradox that asks “What happens when an unstoppable force meets an immovable object?”

Let me try to describe the scenario to set it up.
More

Sunk or Swum

No Comments

“I can still fix this!” is the battle-cry of the resilient or the delusional. Most of the time it is the difference between salvaging the current situation or predicament over spending a commensurate effort in going back to square one and starting from scratch. More

Definition of Done

No Comments

I came across this simple definition of done in my inbox:

A good working definition of “Done”: Someone’s need was met.
– Mike Burrows (@asplake) , January 29, 2016

Someone in this context should be taken as everyone that has a stake on the feature/user story:

  • The Product Owner’s Acceptance criteria are met.
  • The Business need will be fulfilled by the developed feature.
  • The Quality Champion’s criteria for well tested feature are met.
  • The (future) Maintenance team would be able to handle any required fixes or maintenance on this code without any difficulties.
  • The Build Integrator will not find any issues with the generated package.
  • (insert your other stakeholder group here together with their concern)

The definition of done (DoD) need not be a list. What is needed is for the team members to understand that Done means the feature is useful for everyone who is interested in it, may it be directly or indirectly. If that is not possible then the team needs to make sure they arrive to that point as part of the Inspect & Adapt mandate of agile methodologies.

Older Entries Newer Entries